Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny na XVI Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny na XVI Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny na XVI Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny na XVI Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny na XVI Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

2014-09-24

Pani Anna Andrzejewska - Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny bierze udział XVI Konferencji Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, która w dniach 22 - 25 września 2014 r. odbywa się w Zakopanem.

Podczas kongresu mającego przede wszystkim charakter szkoleniowo-naukowy poruszane są  również zagadnienia podnoszone przez sędziów orzekających w wydziałach rodzinnych i nieletnich, którzy w swojej praktyce orzeczniczej, jak i w ramach działalności społecznej kierują się dobrem dziecka i rodzin.

Zeszłoroczny Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce zbiegł się z czasem mojego powołania - mówiła podczas kongresu Anna Andrzejewska. - Mam nadzieję, że podczas rocznej współpracy dałam się poznać jako promotor i przyjaciel sądownictwa rodzinnego, zwolennik wspierania sędziów rodzinnych i całego sądownictwa rodzinnego w Polsce. Bardzo się cieszę, że mają miejsce tak merytoryczne spotkania, wspierające sędziów w rozwoju zawodowym -  podkreśliła Anna Andrzejewska

Honorowy patronat nad kongresem objęła Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej prof.dr hab. Małgorzata Gersdorf.

Podczas kongresu odbywają się wykłady i panele dyskusyjne:

  • "Stwierdzenie treści właściwego prawa obcego przez sędziego krajowego"
  • "Sądownictwo rodzinne - pozycja i zadania w perspektywie zmian"
  • "Kontakty z dzieckiem - prawo a praktyka"
  • "Problemy kuratorów rodzinnych związane z wykonaniem orzeczeń sądowych"
  • "Pozycja i rola RODK a współpraca z sądem"
  • "Psychologiczne aspekty wysłuchania dziecka przez sędziego"
  • "Zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich"
  • „Wybrane aspekty postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego"
  • "Radzenie sobie w trudnych sytuacjach na sali sądowej"

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych