Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

temida.jpg

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Prokuratorem Generalnym

2014-09-25

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk spotkał się wczoraj (24 września 2014 r.) z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem.

Rozmowa dotyczyła m.in. wchodzącej w życie 1 lipca 2015 roku reformy procedury karnej, losów przyszłej ustawy o prokuraturze i skutków wejścia w życie postanowień Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Prokurator Generalny poinformował Ministra Sprawiedliwości, że Prokuratura Generalna kompleksowo analizuje skutki wejścia w życie zapisów nowego Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i w ciągu kilkunastu dni przedstawi Ministrowi Sprawiedliwości wnioski i propozycje ewentualnych zmian.

Zarówno Minister Sprawiedliwości, jak i Prokurator Generalny są zdania, że ścisła współpraca obu instytucji będzie służyć obywatelom i dobru wymiaru sprawiedliwości.

Reforma procedury karnej została przygotowana przez Ministra Sprawiedliwości w celu uproszczenia i skrócenia czasu trwania postępowań przed sądami.

Reforma zakłada zmianę filozofii prowadzenia procesu sądowego przez zaktywizowanie stron procesowych (obrońcy i oskarżyciela) przy jednoczesnym wzmocnieniu roli sądu, jako arbitra.

                              

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości 

lista aktualności archiwalnych