Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn na odprawie kierownictwa Służby Więziennej

Odprawa kierownictwa Służby Więziennej w Zwartowie

2014-10-02

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn i Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski przewodniczyli odprawie kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się w dniach 29 września - 01 października 2014 r. w Zwartowie.

W trakcie odprawy omówiono aktualną sytuację więziennictwa. Przedstawione zostały najważniejsze kierunki działań służby ochronnej, poddano analizie zdarzenia nadzwyczajne w jednostkach penitencjarnych oraz działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Skupiono się także na aktualnych zagadnieniach penitencjarnych, kwatermistrzowskich i finansowych. Podsumowaniem odprawy było ustalenie kierunków działań służących poprawie jakości realizacji ustawowych zadań Służby Więziennej.

W dniu 30 września 2014 r. uczestnicy odprawy wizytowali Areszt Śledczy w Gdańsku i Zakład Karny w Gdańsku – Przeróbce. Mieli okazję poznać historię i specyfikę tych jednostek, osiągnięcia kadry w realizacji nowatorskich rozwiązań kwatermistrzowskich i ochronnych oraz związanych z readaptacją społeczną osób pozbawionych wolności. Spotykali się i rozmawiali z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi, również ze skazanymi w celach mieszkalnych.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych