Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn na spotkaniu z Sekretarzem Stanu ds. Integracji Europejskiej i Głównym Negocjatorem ds. Członkostwa Czarnogóry w Unii Europejskiej, Ministrem Aleksandrem Pejoviciem
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn na spotkaniu z Sekretarzem Stanu ds. Integracji Europejskiej i Głównym Negocjatorem ds. Członkostwa Czarnogóry w Unii Europejskiej, Ministrem Aleksandrem Pejoviciem
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn na spotkaniu z Sekretarzem Stanu ds. Integracji Europejskiej i Głównym Negocjatorem ds. Członkostwa Czarnogóry w Unii Europejskiej, Ministrem Aleksandrem Pejoviciem
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn na spotkaniu z Sekretarzem Stanu ds. Integracji Europejskiej i Głównym Negocjatorem ds. Członkostwa Czarnogóry w Unii Europejskiej, Ministrem Aleksandrem Pejoviciem

Spotkanie z Sekretarzem Stanu ds. Integracji Europejskiej i Głównym Negocjatorem ds. Członkostwa Czarnogóry w Unii Europejskiej

2014-10-02

Dzisiaj (2 października 2014 r.) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn spotkał się z Sekretarzem Stanu ds. Integracji Europejskiej i Głównym Negocjatorem ds. Członkostwa Czarnogóry w Unii Europejskiej, Ministrem Aleksandrem Pejoviciem.

- Cieszę się z możliwości spotkania i podzielenia doświadczeniami Polski z okresu negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej, dotyczących kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości. Mam nadzieję, że okażą się one przydatne dla Czarnogóry – powiedział podczas rozmowy wiceminister Wojciech Węgrzyn. Chciałbym podkreślić, że Polska popiera europejskie aspiracje państw regionu Bałkanów Zachodnich, który jest ważny dla zapewnienia całej Europie stabilizacji, pokoju i dobrobytu.

W trakcie spotkania Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn podkreślił wagę negocjacji w obszarze wymiaru sprawiedliwości i wyraził gotowość do dalszego dzielenia się doświadczeniem z naszych negocjacji akcesyjnych oraz z wdrożenia i stosowania instrumentów prawa Unii Europejskiej.

W dniu 20 kwietnia 2012 r. w Warszawie podpisane zostało Wspólne Oświadczenie o Współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości RP a Ministerstwem Sprawiedliwości i Praw Człowieka Czarnogóry.

Dokument ten określa zasady współpracy ministerstw w zakresie prawa i wymiaru sprawiedliwości, głównie poprzez wymianę informacji o obowiązującym prawie i praktyce jego stosowania, wymianę informacji i doświadczeń w dziedzinie szkolenia i doskonalenia zawodowego sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości, wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązań przyjętych w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości oraz sposobów wykorzystania systemów informatycznych w postępowaniach sądowych, czy też wymianę informacji i doświadczeń dotyczących implementacji do prawa krajowego norm prawa europejskiego.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

lista aktualności archiwalnych