Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Obchody Jubileuszu 50-lecia Aresztu Śledczego w Łodzi
Obchody Jubileuszu 50-lecia Aresztu Śledczego w Łodzi

Minister Sprawiedliwości na obchodach Jubileuszu 50-lecia Aresztu Śledczego w Łodzi

2014-10-03

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął udział (03.10.2014 r.) w obchodach Jubileuszu 50-lecia Aresztu Śledczego w Łodzi oraz uroczystości nadania aresztowi sztandaru. Obchody odbyły się w Pałacu Poznańskich w Łodzi.

Areszt Śledczy w Łodzi pozostaje jedną z największych jednostek penitencjarnych w kraju, przeznaczoną do wykonywania tymczasowego aresztowania wobec osadzonych mężczyzn. Stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń techniczno-ochronnych sytuuje Areszt Śledczy w Łodzi wśród jednostek o największym stopniu izolacji i zabezpieczenia w Polsce.       

Areszt Śledczy prowadzi w szerokim zakresie działalność o charakterze kulturalno-oświatowym i resocjalizacyjnym, również z wykorzystaniem specjalistycznych pracowni.

Od wielu lat łódzka jednostka współpracuje w zakresie wymiany doświadczeń z niemieckimi jednostkami penitencjarnymi, m.in. z zakładem karnym w Straubing. Wizytówką kulturalną Aresztu Śledczego w Łodzi jest konkurs plastyczny „Satyra poza krawędzią”.

Rok 2014 upłynął także pod znakiem IX edycji Konkursu (organizowanego w formule biennale). „Satyra poza krawędzią” ma zasięg międzynarodowy, a każda z edycji skupia wokół siebie osoby ze środowisk artystycznych, penitencjarnych czy też świata polityki.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu muzyków Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, po którym w Pałacu Poznańskich otwarto wystawę “Dramat Wolności” – zorganizowaną przez Areszt Śledczy w Łodzi, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie we współudziale ze Szkołą Filmową w Łodzi, Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem w Ostrawie (Czechy). Projekt „Dramat Wolności” umieszczony będzie na murach zewnętrznych Aresztu Śledczego w Łodzi i udostępniony do zwiedzania bezpłatnie w dniach 3 -31 października 2014 r.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych