Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci

Seminarium „Przyjazne przesłuchiwanie szczególnych grup świadków w tym dzieci a nowe regulacje prawne – standardy i wyzwania”

2014-10-09

Przyjazne przesłuchiwanie wrażliwych grup świadków, w tym dzieci - to temat dzisiejszego (9 października 2014 r.) spotkania sędziów z całego kraju z przedstawicielami resortu i Fundacji Dzieci Niczyje, które odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Działania zmierzające do objęcia szczególną ochroną dzieci, które jako ofiary lub świadkowie przestępstw są wyjątkowo narażone na skutki wtórnej wiktymizacji, to jeden z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości. Z tego też względu już w 2007 roku resort przystąpił do Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci i zaangażował się w procedurę certyfikacji przyjaznych pokoi przesłuchań małoletnich świadków.

Zapewnieniu bezpieczeństwa wrażliwym grupom pokrzywdzonych, w tym dzieciom i pokrzywdzonym przemocą seksualną ma służyć także przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym.

Ponadto w związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania jednorazowego przesłuchania oraz warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania takich przesłuchań, od 27 stycznia 2014 roku jednorazowym przesłuchaniem w przyjaznych pokojach chronieni są małoletni świadkowie do 18 roku życia, a także wszystkie ofiary przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych