Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

MS

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny na konferencji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2014-10-10

Pani Anna Andrzejewska - Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny wzięła udział w konferencji „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – współpraca wszystkich służb skoncentrowana na rozwiązaniach” odbywającej się w piątek (10-10-2014 r.) w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Celem konferencji była prezentacja rozwiązań w obszarze współpracy służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wypracowanie pomysłów na dalsze udoskonalanie metod współpracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej realizuje projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod nazwą „Gmina Bystrzyca Kłodzka skutecznie przeciwko przemocy”.

Głównym celem projektu są działania poprawiające sytuację rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, upowszechnianie poradnictwa i informacji na temat możliwości pomocy ze strony specjalistów, służb i instytucji do tego przeznaczonych, zwiększenie aktywności instytucji ochrony zdrowia i oświaty w zakresie wszczęcia procedur „Niebieskiej karty”.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych