Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Minister Sprawiedliwości na konferencji otwierającej Tydzień Mediacji
Minister Sprawiedliwości na konferencji otwierającej Tydzień Mediacji

Pamiętaj! Masz prawo do mediacji - trwa Tydzień Mediacji (13-18 października 2014 r.)

2014-10-15

- Mediacja, to sprawa, o której warto rozmawiać. Jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów ma wiele zalet – powiedział Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk podczas konferencji inaugurującej Tydzień Mediacji. Wśród atutów mediacji Minister wskazał na szybkość oraz niższe koszty w porównaniu do postępowania sądowego. – Mam nadzieję, że dzięki popularyzacji tej instytucji w najbliższym czasie wzrośnie odsetek z niej korzystających – podkreślił.

W dniach od 13 do 18 października 2014 r. po raz kolejny w całej Polsce będziemy obchodzić Tydzień Mediacji. Jest to inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości organizowana w związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji, który od 2005 r. obchodzony jest na świecie w każdy trzeci czwartek października. W Polsce, już po raz drugi, obchody będą rozszerzone na cały Tydzień.

Przez najbliższy tydzień, od 13 (poniedziałek) do 18 października (sobota), na terenie całego kraju odbędą się spotkania, konferencje oraz seminaria poświęcone zagadnieniu mediacji. Jednym z celów tych działań jest możliwość spotkania z mediatorem i uzyskania informacji, co zrobić, żeby skorzystać z mediacji, jak przebiega postępowanie mediacyjne i jakie przynosi korzyści. Dyżury mediatorów organizowane są w sądach, prokuraturach, komisariatach policji, siedzibach organizacji pozarządowych czy placówkach oświatowych.  

W tegoroczne obchody Tygodnia Mediacji włączyło się wiele instytucji i środowisk, w tym sędziowie, prokuratorzy, policjanci, kuratorzy sądowi, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy, funkcjonariusze Służby Więziennej. Współpracę zadeklarowało również Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Duży wkład w organizację tej inicjatywy wniosło także środowisko mediatorów

- Liczę, że występujące w sądzie strony zwrócą uwagę na zalety mediacji – mówił w trakcie dzisiejszej konferencji wiceminister Wojciech Węgrzyn.

Ministerstwo Sprawiedliwości od kilku lat podejmuje liczne działania, które mają zachęcić do szerszego stosowania mediacji. Wspólnie z Ministerstwem Gospodarki opracowaliśmy pakiet rozwiązań z zakresu mediacji i arbitrażu skierowanych przede wszystkim do przedsiębiorców. Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że konflikty w sprawach gospodarczych to koszty ok. 40 mln zł dla polskich przedsiębiorców. Do tego dochodzi czas, niekiedy utrata wizerunku, a przez to zaufania klientów i kontrahentów. Wykorzystując mediację do rozwiązania spornej sytuacji można szybciej i taniej zakończyć spór. Stosując mediację partnerzy biznesowi sami kształtują sposób rozwiązania sporu, a ponadto spotkania odbywają się z zachowaniem zasady poufności. Pakiet rozwiązań, które mają zachęcić do szerszego stosowania polubownych metod rozwiązywania sporów cywilnych, w tym gospodarczych zawiera propozycje legislacyjne – zarówno procesowe, jak i o charakterze zachęt finansowych, ale także rozwiązania o charakterze pozalegislacyjnym.

W ramach tych działań przygotowaliśmy także projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Ma on doprowadzić do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji w sprawach cywilnych, w szczególności pomiędzy przedsiębiorcami. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu systemu usprawnień proceduralnych i zachęt ekonomicznych mających skłaniać strony do podejmowania prób polubownego rozwiązania sporu, zarówno przed skierowaniem sprawy do sądu, jak i w toku postępowania sądowego. Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. 

Resort sprawiedliwości nie ogranicza się tylko do prac nad rozwojem mediacji gospodarczej. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego dotyczące mediacji w sprawach karnych. Zmiany te mają z jednej strony ułatwić prowadzenie postępowania mediacyjnego, z drugiej gwarantować przestrzeganie zasad i uznanych standardów mediacyjnych. Z uwagi na fakt, iż mediacja w dalszym ciągu nie jest rozwiązaniem znanym w społeczeństwie, znowelizowane przepisy nakładają na organ przekazujący sprawę do mediacji obowiązek informowania stron o zasadach i celach postępowania mediacyjnego. Przyjęcie takiego rozwiązania daje szansę, że nawet te osoby, które nie znają instytucji mediacji, otrzymają odpowiednie informacje od organu prowadzącego postępowania i będą mogły świadomie podjąć decyzję o skorzystaniu z możliwości rozwiązania sprawy w drodze mediacji.

Oprócz działań o charakterze legislacyjnym, Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje także inne działania, które promują mediację. W ich ramach dokonaliśmy przeglądu stron internetowych sądów pod kątem zawartości i przejrzystości informacji o mediacji. Zwróciliśmy się do prezesów sądów okręgowych z prośbą o wypracowanie rozwiązań tak, by strony internetowe stały się źródłem wiedzy, które nie tylko informują, ale zachęcają do stosowania mediacji.

Rozpoczynamy także realizację projektu współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów”. W jego ramach zostanie przeprowadzone badanie aktualnego stanu mediacji w Polsce wraz z rekomendacjami zmian. Następnie w oparciu o wyniki tego badania zostanie przeprowadzona szeroka kampania społeczna oraz szkolenia. Powstanie również strona internetowa o mediacji, która będzie opracowana pod kątem potrzeb obywateli, potencjalnych stron postępowań mediacyjnych, a nie pod kątem potrzeb specjalistów – prawników. 

Międzynarodowy Dzień Mediacji to święto przypadające w trzeci czwartek października służące popularyzacji wiedzy związanej z polubownymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów. Święto to zostało zainicjowane przez amerykańską organizację Association for Conflict Resolution w 2005 roku. W Polsce pierwszy raz obchody zorganizowano trzy lata później.

W pierwszych latach odbywały się one wyłącznie w Międzynarodowym Dniu Mediacji i polegały głównie na organizacji konferencji. Od zeszłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało, aby obchody odbywały się przez cały tydzień – Tydzień Mediacji.

W 2013 r. do polskich sądów wpłynęło ok. 15 mln spraw. Nie wszystkie muszą być rozstrzygnięte przez sąd. Mediacja do szybki i skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów i sporów. Pamiętaj! Masz prawo do mediacji.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl oraz na stronach internetowych sądów i pozostałych partnerów przedsięwzięcia.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Ogólnopolskie obchody Tygodnia Mediacji - szczegóły

lista aktualności archiwalnych