Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

egzaminkomp.jpg

Wyniki egzaminu notarialnego

2014-10-14

Znane są już wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 – 5 września 2014 r.

Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 425 osób w tym:

- 181 osób, które ukończyły aplikację notarialną w dniu 30 czerwca 2014 r.;
- 171 osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach poprzednich;
- 73 osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż po odbyciu aplikacji notarialnej (art. 12 §  2 i 2a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie).

Egzamin notarialny przeprowadziło 10 komisji egzaminacyjnych: po jednej w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu, po dwie w Krakowie i Poznaniu oraz trzy w  Warszawie.

Jak wynika z informacji przekazanych Ministrowi Sprawiedliwości przez przewodniczących komisji  egzaminacyjnych, pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskały 133 osoby, co stanowi około 31 % przystępujących do egzaminu.

Zdecydowanie lepsze wyniki na poziomie 50 % uzyskały osoby, które ukończyły aplikację notarialną w dniu 30 czerwca 2014 r. W przypadku osób, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało 17 % zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało 19 % zdających.

Wyniki egzaminu notarialnego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:

  1. w Gdańsku do egzaminu przystąpiły 54 osoby, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 21 osób (tj. ok. 39% zdających),
  2. w Katowicach do egzaminu przystąpiło 40 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 30% zdających),
  3. w Krakowie do egzaminu przystąpiło 48 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 16 osób (tj. ok. 33% zdających),
  4. w Krakowie (nr 2) do egzaminu przystąpiły 44 osoby, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 27% zdających),
  5. w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 37 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskały 22 osoby (tj. ok. 59% zdających),
  6. w Poznaniu (nr 2) do egzaminu przystąpiło 36 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 33% zdających),
  7. w Warszawie do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 5 osób (tj. ok.12% zdających),
  8. w Warszawie (nr 2) do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 5 osób (tj. ok. 12% zdających),
  9. w Warszawie (nr 3) do egzaminu przystąpiło 38 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 8 osób (tj. ok. 21% zdających),
  10. we Wrocławiu  do egzaminu  przystąpiło 46 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 20 osób (tj. ok. 43% zdających).

 

lista aktualności archiwalnych