Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Fundacja Dzieci Niczyje - materiały konferencyjne2014 r.

11 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw"

2014-10-17

Począwszy od 2004 roku, Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundację Dzieci Niczyje.

W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 20 – 21 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Tematem przewodnim konferencji jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają w jej trakcie modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci.

Program konferencji przewiduje m.in. sesje plenarne, wykłady i warsztaty w mniejszych grupach.

Wśród zaproszonych wykładowców znajdą się eksperci zagraniczni m. in. z Irlandii Holandii i Niemiec.

Do tegorocznej edycji konferencji zaproszonych zostało 600 uczestników (w tym 200 sędziów) a także prokuratorzy, adwokaci, policjanci, kuratorzy sądowi, biegli psycholodzy, naukowcy, pracownicy placówek pomocowych dla dzieci z całej Polski.

W pierwszym dniu Konferencji, po wykładzie inauguracyjnym poświęconym przyjaznemu przesłuchaniu dzieci, zostaną wręczone kolejne certyfikaty Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci.

Po sesji plenarnej poświęconej wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, przewidziano kilkanaście sesji równoległych, m.in.: „Strategia postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych wobec dzieci”, „Kurator procesowy – pomiędzy praktyką a potrzebami dziecka ofiary przestępstwa”, „Nadopiekuńczość jako forma krzywdzenia dziecka”, „Standardy Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci”, czy też „Protokół przesłuchiwania dzieci – uniwersalna metoda efektywnego i przyjaznego dziecku gromadzenia materiałów dowodowych”.

Sesje równoległe skierowane są między innymi do sędziów, prokuratorów i biegłych psychologów, członków zespołów interdyscyplinarnych i osób pracujących z dziećmi ofiarami przemocy i wykorzystywania seksualnego.

Dzień pierwszy Konferencji zakończy się projekcją filmu „Uwikłani” w reżyserii Lidii Dudy.

Dzień drugi, to sesje równoległe poświecone wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, dziecko w procedurze „Niebieskie Karty”, porwania rodzicielskie i wiele innych tematów w piętnastu sesjach skierowanych do różnych grup zawodowych, mających w swojej pracy kontakt z dzieckiem pokrzywdzonym przestępstwem.

Dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych najciekawsze mogą być sesje poświęcone ochronie prawnej dzieci, czy też przesłuchaniu dziecka.

Udział Ministerstwa Sprawiedliwości w tego typu inicjatywach świadczy o ogromnym znaczeniu, jakie przykłada resort do tak istotnej tematyki, jaką jest pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych