Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej
źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej
źródło: Centralny Zarząd Służby Więziennej

Minister Sprawiedliwości z wizytą w Biurze Dozoru Elektronicznego

2014-10-17

Dzisiaj (17 października 2014 r.) Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk odwiedził siedzibę Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Celem wizyty było szczegółowe przedstawienie problematyki organizacji i wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) oraz prezentacja zagadnień dotyczących aktywności służb wykonujących czynności w tym systemie.

Podczas wizytacji Centrali Monitorowania Minister Sprawiedliwości zapoznał się z nowym oprogramowaniem systemu komunikacyjno – monitorującego, służącego kontroli przestrzegania przez osoby skazane obowiązków nałożonych przez sąd.

Zaprezentowane zostały również nowe środki techniczne służące do monitorowania obowiązku przebywania osób skazanych w miejscu odbywania kary oraz obowiązku przestrzegania zbliżania się do określonych osób lub miejsc. 

Pan Minister zwiedził również Główny Ośrodek nowego Upoważnionego Podmiotu Dozorującego, który od 1 października br. wykonuje, zgodnie z ustawą czynności materialno-techniczne wobec skazanych odbywających karę lub środki karne w tym systemie.

Nowatorski i najnowocześniejszy system wykonywania kary pozbawienia wolności objął łącznie 36.693 osoby skazane, z czego na dzień dzisiejszy 32.344 osoby ukończyły odbywanie kary, a 4.349 czynnie ją nadal wykonuje.

Istotną cechą i wartością systemu dozoru elektronicznego jest jego efektywności gdyż tylko ok. 10% całej populacji osób skazanych naruszyło warunki odbywania kary, nałożone przez sąd oraz walory ekonomiczne – jest on aktualnie średnio 8-krotnie tańszy niż tradycyjne odbywanie kary w jednostce penitencjarnej.

      

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych