Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

P8010088.JPG

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk na konferencji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

2014-10-21

W dniu 20 października 2014 r. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk spotkał się z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego. Okazją do spotkania była konferencja poświęcona modelowi postępowania w sprawach o wykroczenia.

W trakcie spotkania Minister Sprawiedliwości zapoznał się z bieżącymi pracami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Zarysowane zostały również kierunki przyszłych prac, w związku z zamierzeniami resortu sprawiedliwości.

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk przekazał również gratulacje na ręce Stanisława Zabłockiego, Sędziego Sądu Najwyższego, członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego z okazji 40-lecia jego pracy zawodowej. Wyraził podziękowania za jego wybitny udział w procesie tworzenia prawa karnego i aktywną pracę w gremiach, zajmujących się tworzeniem prawa.

W konferencji udział wzięli m.in. kierownicy katedr postępowania karnego wszystkich uczelni publicznych oraz niektórych niepublicznych, przedstawiciele resortu finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendanta Głównego Policji, wybitni przedstawiciele nauki i praktyki specjalizujący się w problematyce wykroczeń.

Przedstawione referaty będą podstawą do dalszych, ewentualnych działań Komisji Kodyfikacyjnej w zakresie problematyki Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych