Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

rys. Łukasz Jagielski

Spotkanie Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach

2014-10-21

Bariery komunikacyjne pomiędzy sędziami a dziennikarzami, szkolenia medialne dla sędziów oraz sprawnie działające biura prasowe sądów - to główne tematy poruszone na spotkaniu Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach, które odbyło się dzisiaj w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zespół, powołany w czerwcu 2014 r. przez Ministra Sprawiedliwości i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, ma za zadanie opracować zbiór standardów dla sądów powszechnych w zakresie ich komunikacji z mediami. Dobre praktyki dotyczą m.in.: funkcji rzecznika prasowego sądu, kształtowania dobrych relacji z mediami, stworzenia sprawnego biura prasowego, standardów udzielania informacji dziennikarzom, jak również sposobów reakcji na kryzys medialny. Wypracowanie propozycji konkretnych rozwiązań w obszarze budowania autorytetu sądownictwa ma na celu poprawę jego wizerunku. Oznacza to szereg działań, kształtujących obraz sądu jako instytucji dla obywatela.

Decyzja o rozpoczęciu tej inicjatywy jest odpowiedzią na jedno z kluczowych wyzwań stojących przed wymiarem sprawiedliwości, które dotyczy poprawy jego wizerunku. Opracowana przez Zespół propozycja dotycząca standardów komunikacyjnych dla sądów zostanie przedstawiona do konsultacji sędziom, stowarzyszeniom sędziowskim oraz przedstawicielom mediów.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członkowie Krajowej Rady Sądownictwa.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych