Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

get_file.jpg

Wiceminister sprawiedliwości na konferencji poświęconej programom sprawiedliwości naprawczej

2014-10-22

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj (22 października 2014 r.) udział w konferencji „Sprawiedliwość naprawcza w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw” organizowanej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji.

Konferencja zorganizowana przez Prokuratora Generalnego we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich odbyła się w siedzibie Prokuratury Generalnej. Udział w niej wziął przedstawiciel Prezydenta RP, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz przedstawiciele nauki, sędziów, prokuratorów Policji i organizacji pozarządowych.

Tematy poruszane podczas konferencji dotyczą istotnych kwestii będących we właściwości Ministra Sprawiedliwości, który realizuje również zadania z zakresu upowszechniania mediacji.

W sobotę zakończył się, bowiem coroczny Tydzień Mediacji, podczas którego w całym kraju - sądach i prokuraturach, na komisariatach policji, w siedzibach organizacji pozarządowych i szkołach odbywały się dyżury mediatorów, a także spotkania, konferencje oraz seminaria poświęcone mediacji. Głównym celem tych działań była możliwość spotkania się z mediatorem i uzyskania informacji, co zrobić, żeby skorzystać z mediacji, jak przebiega postępowanie mediacyjne i jakie przynosi korzyści.

- Nie mam wątpliwości, że promocja mediacji ze strony państwa jest konieczna – powiedział w trakcie konferencji wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.

Jako jej zalety wymienił odciążenie sądów, zmniejszenie kosztów wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim działania prowadzące do autentycznego wygaszenia konfliktu pomiędzy stronami.

Obecne regulacje dotyczące mediacji w procesie karnym nie są doskonałe, na co zwracają uwagę praktycy i teoretycy prawa. Obszerna nowelizacja przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 roku dokonuje również istotnych zmian w postępowaniu mediacyjnym. Zmiany te mają z jednej strony ułatwić prowadzenie postępowania mediacyjnego, z drugiej gwarantować przestrzeganie zasad i standardów mediacyjnych.

W trakcie przemówienia wiceminister Wojciech Węgrzyn wspomniał o projekcie „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów”, który jutro zostanie rozpoczęty.

Jego celem jest doprowadzenie do wzrostu świadomości prawnej społeczeństwa, co do istnienia alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz do wzrostu liczby spraw, w których takie metody będą wykorzystywane. Jednym z zadań będzie także realizacja wszechstronnego i pogłębionego badania opinii publicznej, które ma wskazać przyczyny tak niskiego zainteresowania mediacją w Polsce.

- Liczę na to, że diagnoza, która zostanie sporządzona, pomoże nam zbudować skuteczną, spójną i szeroko zakrojoną kampanię promocyjną mediacji na terenie całego kraju. Kampanię opracowaną ze specjalistami, wykorzystującą nowoczesne metody przekazu, dającą przez to szansę na efektywne przekazanie społeczeństwu informacji o mediacji – powiedział Podsekretarz Stanu.

Resort sprawiedliwości dużą wagę przywiązuje do podnoszenia świadomości i wiedzy o sprawiedliwości naprawczej wśród sędziów i prokuratorów. Dlatego w ramach projektu norweskiego planuje przeprowadzić jak najbardziej efektywne szkolenia sędziów i prokuratorów. To właśnie od ich decyzji zależy stopień wykorzystania sprawiedliwości naprawczej.

Wkrótce rozpoczną się także prace nad poradnikiem z zakresu edukacji prawnej dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w którym znajdą się informacje na temat mediacji – przedstawione w sposób atrakcyjny dla młodych ludzi.

Konferencja została zorganizowana przez Prokuratora Generalnego we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych