Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Rozpoczęcie projektu „Upowszechnianie stosowania kar nie izolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”

2014-10-22

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Upowszechnianie stosowania kar nie izolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”, w obszarze programowym nr 32 pn.: „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”, którego operatorem jest Centralny Zarząd Służby Więziennej.

- Głównym celem projektu jest częstsze stosowanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do kary pozbawienia wolności poprzez poprawę skuteczności wymiaru sprawiedliwości i struktury orzekanych kar dzięki udzieleniu wsparcia sędziom, prokuratorom, funkcjonariuszom Policji, funkcjonariuszom Służby Więziennej, kuratorom, pracownikom samorządowym oraz pracownikom jednostek, w których kara ograniczenia wolności oraz kara zastępcza pracy społecznie użytecznej są wykonywane – powiedział Podsekretarz Wojciech Węgrzyn w trakcie przemówienia otwierającego.

Na konferencji obecni byli Ambasador Królestwa Norwegii Karsten Klepsvik, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego Norwegii Vidar Biern Karlsen, przedstawiciele norweskiego partnera oraz przedstawiciele operatora projektu – Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Realizacja planowanych w projekcie szkoleń ma doprowadzić do zwiększenia wskaźnika kar alternatywnych w stosunku do kar bezwzględnego pozbawienia wolności, orzekanych przez sądy pierwszej instancji (okręgowe i rejonowe).

Wiceminister sprawiedliwości dodał, że przedstawienie idei kar wolnościowych i środków probacyjnych pozwoli na uświadomienie organom samorządu terytorialnego, że mają również wpływ na wychowanie sprawców przestępstw oraz na poziom bezpieczeństwa publicznego w swoim środowisku.

Wczoraj w ramach wizyty studyjnej przedstawicieli norweskiej probacji trwały prace uzgodnieniowe w zakresie zakładanej w projekcie współpracy bilateralnej, w związku z planowanymi wzajemnymi wizytami studyjnymi zarówno w Norwegii jak i w Polsce. Celem wizyt studyjnych będzie wymiana wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie orzekania i wykonywania kar wolnościowych.

Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn wyraził przekonanie, że zorganizowana konferencja stanowi doskonałe forum do wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń zebranych zarówno przez teoretyków, jak i praktyków zajmujących się na co dzień problematyką związaną z kryzysem kary pozbawienia wolności jak i potrzebą poszukiwania i promowania rozwiązań alternatywnych, które będą stanowiły skuteczną i szybką reakcję państwa wobec osób wchodzących w konflikt z prawem.

Projekt jest finansowany ze środków funduszy norweskich oraz ze środków krajowych.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Konferencja otwierająca projekt pn. „Upowszechnianie stosowania kar nie izolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Wojciech Węgrzyn.
Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego Norwegii Vidar Biern Karlsen.
Konferencja otwierająca projekt pn. „Upowszechnianie stosowania kar nie izolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”.
Konferencja otwierająca projekt pn. „Upowszechnianie stosowania kar nie izolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”.
Konferencja otwierająca projekt pn. „Upowszechnianie stosowania kar nie izolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”.
lista aktualności archiwalnych