Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Wiceminister sprawiedliwości na konferencji poświęconej prawom człowieka i standardom ich ochrony w systemie Rady Europy

2014-10-24

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn uczestniczył w VIII Seminarium Warszawskim pn. „Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – aktualny stan i wyzwania”, które odbyło się dzisiaj (24 października 2014 r.) w siedzibie Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Seminarium zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania. Konferencja została objęta patronatem Sekretarza Generalnego Rady Europu, Pana Thorbjørna Jaglanda.

W trakcie Konferencji rozmawiano na tematy związane z zakazem dyskryminacji m.in. w kontekście analizy polskiego porządku prawnego, zmierzającej do związania się przez Polskę Protokołem nr 12 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Seminarium zaingurowało otwarcie wystawy „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”. Prezentowano na niej prace zwycięzców konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Seminarium stanowi międzynarodowe forum wymiany doświadczeń kadry naukowej oraz praktyków związanych z działalnością Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Seminaria Warszawskie od wielu lat są częścią szerszej dyskusji na temat przyszłości systemu ochrony praw człowieka w Europie. Stanowią forum wymiany poglądów oraz źródło inspiracji dla działań Rady Europy i jej członków.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych