Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Podsumowanie Międzynarodowego Dnia Mediacji (16 października 2014 r.) - Tygodnia Madiacji (13-18 października 2014 r.)

2014-10-27

W tegorocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji (16 października 2014 r.) oraz Tygodnia Mediacji (13-18 października 2014 r.), zgodnie z informacjami otrzymanymi od podmiotów, które aktywnie włączyły się i prowadziły działania na rzecz upowszechniania wiedzy o alternatywnym sposobie rozwiązywania sporów jakim jest mediacja (m.in. sądy powszechne, jednostki prokuratury, komisariaty policji, ośrodki mediacyjne, miejskie ośrodki pomocy społecznej, szkoły publiczne, organizacje pozarządowe, etc.), wzięło udział ok. 5000 osób.

Działania najczęściej prowadzone były w formie:

 1. Dyżurów mediatorów (sędziów, prokuratorów, etc.) – z których skorzystało ok. 2000 osób. Największe zainteresowanie taką formą propagowania mediacji, a tym samym frekwencję, zanotowały SO we Wrocławiu (ok. 700 osób) oraz SO w Katowicach (ok. 300 osób).
 2. Różnego rodzaju konferencji i spotkań (w których łącznie wzięło udział ok. 1000 słuchaczy) – spośród których największą publiczność zgromadziły:
 • Konferencja „Warto mediować w biznesie”, 10 października 2014 r., Wrocław (patronat honorowy Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Gospodarki, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Wrocławskie Centrum Mediacji; 70 uczestników; więcej informacji: http://www.wcm.ubf.pl/news.php);
 • Konferencja „Mediacja jako uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów. Praktyczne aspekty postępowania mediacyjnego”, 9 października 2014 r., Centrum Sztuki w Oławie (120 uczestników);
 • Konferencja „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, 15 października 2014 r., budynek Starostwa powiatowego we Wrocławiu (40 uczestników; więcej informacji: http://www.powiatwroclawski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2227:o-mediacjach-w-starostwie&catid=52:aktualnoci&Itemid=80);
 • Konferencja „Ramy prawne mediacji rodzinnej w Polsce”, 16 października 2014 r., SO w Sieradzu (organizator: Starosta Zduńskiej Woli oraz Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych, 60 uczestników);
 • Seminarium „Spory można rozwiązywać bez udziału sądu. II edycja”, 13 października 2014 r., Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (udział 105 funkcjonariuszy SW);
 • Konferencja pt. „Praktyczne aspekty i korzyści z postępowania mediacyjnego”, 14 października 2014 r., Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (skierowana do funkcjonariuszy SW, sądów, policji, straży granicznej, prokuratur, adwokatury, władz samorządowych, uczelni wyższych, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, PCPR; 180 uczestników);
 • Konferencja pt. „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole”, 16 października 2014 r., Sąd Okręgowy w Lublinie (przedstawiciele 103 szkół na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym – dyrektorzy i pedagodzy);
 • Seminarium nt. „Masz prawo do mediacji”, 17 października 2014 r., Sąd Okręgowy w Radomiu (pokaz multimedialny „Mediacja – drogą do porozumienia”; organizator: Prezes SO w Radomiu i Polskie Centrum Mediacji Oddział w Radomiu; zaproszeni: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Dziekan ORA, prokurator okręgowy w Radomiu, prezesi sądów rejonowych, uczniowie radomskich szkół gimnazjalnych, średniej i wyższej; 60 uczestników). 

3.       Rozmaitych szkoleń i warsztatów (udział ok. 200 osób), a wśród nich:

 • Spotkanie w Zakładzie Karnym (zorganizowane przez prokuraturę rejonową w Łowiczu, 30 uczestników, http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/5763-osadzeni-dowiadywali-sie-o-mediacji);
 • Warsztaty dla podopiecznych w Kuratorskim Ośrodku Nr 1 w Białej Podlaskiej na temat mediacji szkolnej i rówieśniczej (16 października 2014 r.);
 • Szkolenie dla pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świętochłowicach (szkolenie dla kierownictwa i części pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej oraz dla funkcjonariuszy policji z terenu Chorzowa i Świętochłowic, zorganizowane przez prokuraturę rejonową w Chorzowie, 38 uczestników). 
4.       Oraz innych inicjatyw (udział ok. 2000 osób) – a najciekawsze z nich to:
 • Badanie akt nt. „Ocena stosowania mediacji w toku postępowania przygotowawczego w prokuraturach rejonowych okręgu gdańskiego" (zorganizowane przez prokuraturę okręgową w Gdańsku);
 • Debata panelowa (15 października 2014 r., 52 uczestników, informacja zamieszczona na stronie internetowej organizatora i na profilu na Facebook’u – bezpośrednio po wydarzeniu zanotowano 850 odsłon) - wydarzenie zorganizowane przez Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” (część szerszego projektu „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka” realizowanego w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje w wybranych miastach Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec w terminie: 10.2014 r. - 06.2015 r.);
 • Prezentacja mediacji w namiocie mediacyjnym ustawionym w centrum miasta na Placu Litewskim w Lublinie (15 października 2014 r., mediatorzy z kancelarii mediacyjnej „Optimum” przeprowadzali symulację mediacji cywilnych i rodzinnych) oraz pokazowa symulacja mediacji pracowniczej (16 października 2014 r. w holu głównym sądu okręgowego w Gdańsku, organizatorem: Gdańskie Centrum Mediacji). 

Na szczególne zainteresowanie zasługują działania promowania alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów – mediacji wśród młodzieży, spośród których należy wymienić choćby kilka przykładowych inicjatyw:

 • Cykl spotkań z mediatorem ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich (16 października 2014 r., Zespół Szkół Gen. Zajączka w Warszawie, 883 uczniów oraz 33 opiekunów i nauczycieli z gimnazjów i szkół średnich z terenu Żoliborza);
 • Program zarządzania konfliktem i mediacji rówieśniczych w szkołach (klasy 1-3 i 4-6 podstawowe i gimnazjum, organizator: Fundacja Dom Pokoju);
 • Stoisko promujące mediację oraz tematykę ADR wśród studentów Wydziału, konkurs na najlepszą pracę dot. ADR (skierowany również do szkół ponadgimnazjalnych z obszaru), oraz ankieta wśród studentów sprawdzająca ich wiedzę nt. mediacji (organizator: WPiA UMCS – Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji);
 • Prelekcja w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu dla uczniów gimnazjów na temat możliwości rozwiązywania konfliktów społecznych i osobistych na drodze mediacji (organizator: prokuratura rejonowa w Sieradzu, 22 października 2014 r.) oraz zaplanowane na dzień 6 listopada br. spotkanie prokuratora prokuratury okręgowej z młodzieżą II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim i przeprowadzenie wykładu na temat mediacji;
 • Konkurs „Zgoda Buduje - wybieram mediacje” (Opole, 13 października 2014 r., liczba uczniów uczestniczących w konkursie: 140 osób, Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów) oraz warsztaty dla młodzieży „Mediacje jestem za” (16 października 2014 r., promowanie mediacji rówieśniczych, Opolski Ośrodek Mediacji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu, 24 uczestników);
 • Kampania mediacyjna skierowana do katowickich placówek szkolno-oświatowych
 • (15.10 - 29.11.2014 r.; organizacja bezpłatnych warsztatów dla nauczycieli / pedagogów / psychologów / pracowników katowickich placówek szkolno-oświatowych pt. „Mediacje Szkolne i Rówieśnicze – wstęp do mediacji”; jej celem jest propagowanie mediacji w szkołach; organizowana przez Śląskie Centrum Mediacji i Fundację „Unia Regionalnych Centrów Mediacji”; współfinansowana przez Miasto Katowice);
 • Gra miejska „Złodzieje Zgody” (Toruń, organizator: Fundacja Gildia Mediacyjna, 20 października 2014 r., młodzież ze szkół toruńskich przemieszczając się zgodnie z mapą i wskazówkami wykonują zadania dotyczące zagadnień związanych z mediacją i konfliktem w przestrzeni toruńskiej). 

Ponadto, ciekawymi sposobami dotarcia do szerszego grona odbiorców, w ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji okazały się:

 • Współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi (Radzyń Podlaski, pogadanki we wspólnocie religijnej kościoła katolickiego, 40 słuchaczy);
 • Współpraca z lokalnymi mediami (audycja Radia Rzeszów w dn. 14 października 2014 r., której gościem był mediator; wywiad z mediatorem w dn. 15 października 2014 r. transmitowany przez Radio Via (Rzeszów));
 • Umieszczenie plakatów w środkach komunikacji miejskiej (inauguracja hasła kampanii na 2015 r. „Mediacja zamiast pojedynku”, Gdańskie Centrum Mediacji).

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych