Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Konferencja „Inny a wymiar sprawiedliwości”

2014-10-28

Dzisiaj (28 października 2014 r.) w Warszawie odbyła się konferencja „Inny a wymiar sprawiedliwości”, stanowiąca inaugurację realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka projektu pt. „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”.

Celem projektu jest uwrażliwienie sędziów i prokuratorów oraz kandydatów na sędziów i prokuratorów na kwestie związane z równym traktowaniem osób należących do grup narażonych na dyskryminację, przede wszystkim poprzez przygotowanie „Przewodnika równościowego” odnoszącego się do różnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji istotnych podczas wykonywania władzy sądowniczej.

- Pomysł wydaje się nad wyraz ciekawy, bowiem za cel stawia sobie wpłynięcie nie na kształt prawa, jak to zazwyczaj bywa, ale, na jakość jego stosowania. Nawet najlepiej dopracowane regulacje nie odniosą pożądanego skutku, jeśli nie będzie im towarzyszyć właściwie ukształtowana praktyka – mówiła Agnieszka Dąbrowiecka – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, odczytując list w imieniu wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna. 

Podczas dzisiejszej konferencji nastąpiło oficjalne ogłoszenie rozpoczęcia prac nad przygotowaniem „Przewodnika równościowego”. Konferencja była wstępem do dyskusji na temat oczekiwań środowiska względem tego typu publikacji, a zebrane wnioski będą punktem wyjścia dla pracy grupy roboczej.

Odczytując list w imieniu wiceministra Wojciecha Węgrzyna, dyrektor Agnieszka Dąbrowiecka wyraziła przekonanie, że zainaugurowany dzisiaj projekt przyniesie jak najlepsze rezultaty, a sam „Przewodnik równościowy” okaże się pozycją bardzo wartościową i zaznaczyła, że mógłby on zostać wykorzystany w trakcie szkoleń dla sędziów i prokuratorów prowadzonych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Celem „Przewodnika równościowego” będzie dostarczenie sędziom i prokuratorom informacji na temat różnych wartości, kultur, stylów życia, doświadczeń życiowych ludzi należących do różnych grup narażonych na dyskryminację oraz wskazówek ich wykorzystania w pracy sędziego i prokuratora.

Opracowanie treści „Przewodnika równościowego” będzie zadaniem eksperckiej grupy roboczej. W jej skład wejdą przedstawiciele instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości, m.in. reprezentanci Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Prokuratury, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Stowarzyszenia „Iustitia”. W jej gronie znajdą się także eksperci zewnętrzni zajmujący się tematyką dyskryminacyjną.  

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych