Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

MS

Pełnomocnik ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny na Seminarium „Analiza doświadczeń sądów rodzinnych i kuratorów sądowych i ich rola w procesie adopcji”

2014-10-30

Anna Andrzejewska Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny 30 października 2014 r. na zaproszenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wzięła udział w seminarium „Analiza doświadczeń sądów rodzinnych i kuratorów sądowych i ich rola w procesie adopcji” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

- Dziękuję za Waszą pracę na rzecz wsparcia rodziny, to od waszych decyzji zależy los dziecka,  wasza praca sprawia, że dzieci, które nie miały szczęścia być wychowywane w szczęśliwej rodzinie biologicznej mają szansę aby taką rodzinę mieć – mówiła podczas wystąpienia Anna Andrzejewska.

Podczas konferencji omawiano m.in. zagadnienia dotyczące:

  • lokalnych działań z zakresu wspierania rodziny oraz adopcji na Mazowszu,
  • analizy danych statystycznych z zakresu adopcji,
  • roli kuratora sądowego w procedurze adopcyjnej,
  • doświadczenia sądu rodzinnego i jego roli w orzekaniu o adopcji,
  • współpracy ośrodka adopcyjnego z sądami w sprawach z zakresu adopcji krajowej i zagranicznej,
  • wsparciu  kobiet w ciąży,
  • procedurze adopcji zagranicznej w praktyce i profilu dziecka do takiej adopcji,
  • profilu kandydata do przysposobienia dziecka,
  • roli sądów i kuratorów w postępowaniu preadopcyjnym.

W seminarium uczestniczyli sędziowie, kuratorzy sadowi, pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodziny, przedstawiciele środowiska naukowego, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, w tym ośrodków adopcyjnych i organizacji pozarządowych specjalizujących się w pracy z dzieckiem i rodziną.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

lista aktualności archiwalnych