Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

P8010088.JPG

VII otwarty konkurs na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

2014-10-31

Dzisiaj (31 października 2014 r.) został ogłoszony VII otwarty konkurs na dotacje celowe ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji.

Środki dotacji mogą zostać przeznaczone na pokrywanie kosztów pomocy prawnej, psychologicznej, a także świadczeń medycznych, edukacyjnych i rzeczowych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

 W obecnej edycji konkursu maksymalna pula środków przeznaczonych na dotacje wynosi 16.300.000 zł (szesnaście milionów trzysta tysięcy złotych). Każdy startujący w konkursie podmiot może ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych) na realizację zadania na terenie jednego województwa.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,6517,vii-otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie.html
                      


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych