Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

VI Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2014

VI Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2014 z udziałem wiceministra sprawiedliwości

2014-11-04

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj udział w VI Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2014, który odbył się w Warszawie.

Kongres został objęty honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Gospodarki, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Syndyków, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Tegoroczna edycja poświęcona jest aktualnym zagadnieniom branży – funkcjonowaniu prawa upadłościowego i naprawczego w sektorze publicznym.

- Dobiegający końca rok 2014 to czas bardzo intensywnej pracy nad wdrożeniem reformy prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów – mówił podczas dzisiejszego spotkania wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.

Zmiana upadłości konsumenckiej, która wejdzie w życie 31 grudnia 2014 r. to projekt wychodzący naprzeciw potrzebom konsumentów i gospodarki. Postępowanie upadłościowe wobec konsumentów staje się nie tylko wyłącznie procedurą upadłościową (windykacyjną, jak w wypadku przedsiębiorców), ale procedurą oddłużeniową, pozwalającą nadmiernie zadłużonym konsumentom wrócić do życia gospodarczego, bez uciekania w szarą strefę. Upadłość konsumencka staje się alternatywą dla pomocy społecznej państwa.

Skierowany przez Rząd do Sejmu projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne wpisuje się w całościowy program, realizowany przez Ministra Sprawiedliwości, ułatwiania przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi zarówno o zapewnienie możliwości „nowego startu” przedsiębiorcom, których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych, jak i o zapewnienie narzędzi prawnych, które umożliwią ochronę wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa, miejsc pracy i kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu prowadzono dyskusję z uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • skutki  ekonomiczne liberalizacji upadłości konsumenckiej,
  • arbitraż a postępowania upadłościowe – ocena skutków projektów zmian prawa,
  • podmioty publicznoprawne a upadłość,
  • zdolność upadłościowa a zdolność restrukturyzacyjna – potrzeba zmian,
  • upadłość konsumencka – granice liberalizacji przepisów.

Kongres jest największym, najważniejszym dla praktyki i teorii prawa upadłościowego i naprawczego w Polsce. Jego organizatorem jest Instytut Allerhanda.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych