Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Na wniosek Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, Prezes Rady Ministrów powołała z dniem 4 listopada 2014 r. dr hab. Monikę Zbrojewską na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Komunikat personalny

2014-11-05

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz z dniem 4 listopada 2014 r., na wniosek Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka odwołała z funkcji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Prof. UW dr hab. Michała Królikowskiego.

Na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dniem 4 listopada 2014 r. Prezes Rady Ministrów powołała dr hab. Monikę Zbrojewską.

Dr hab. Monika Zbrojewska (ur. 5 sierpnia 1972 r.) – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w latach 2002 -2005 odbyła aplikację prokuratorską. W latach 2003 – 2008 ekspert Sejmowych Komisji Śledczych, w latach 2006-2014 prowadziła praktykę adwokacką.

W latach 2005-2008 pełniła funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów na Uniwersytecie Łódzkim, a od 2008 do 2012 r. powołana została na członka komisji dyscyplinarnej ds. studenckich w tej uczelni.

W 2008 r. członek zespołu powołanego pod przewodnictwem prof. dra hab. Piotra Kruszyńskiego do opracowania zmian w kodeksie postępowania karnego.

Od 2011 r. członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury i Sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury. W 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Laureatka nagród Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w 2003 r., 2007 r., 2009 r., 2014 r.

Jest autorką ponad 100 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń i postepowania w sprawach o wykroczenia.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych