Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk uczestniczył w kolejnej dorocznej konferencji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości „Prawo w działaniu. Stosowanie europejskiego prawa cywilnego: wyzwanie dla sądów polskich”.
Konferencja Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości „Prawo w działaniu. Stosowanie europejskiego prawa cywilnego: wyzwanie dla sądów polskich”.
Wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk uczestniczył w kolejnej dorocznej konferencji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości „Prawo w działaniu. Stosowanie europejskiego prawa cywilnego: wyzwanie dla sądów polskich”.

Podsekretarz Stanu na dorocznej konferencji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

2014-11-05

Wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk uczestniczył w kolejnej dorocznej konferencji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości „Prawo w działaniu. Stosowanie europejskiego prawa cywilnego: wyzwanie dla sądów polskich”. Spotkanie odbyło się w dniu 29 października 2014 r w Warszawie.

W konferencji udział wzięli: prof. Marek Safjan, Sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, prof. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny w Trybunale Sprawiedliwości UE, prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, prof. Stanisław Biernat, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz liczni przedstawicie nauki prawa.

Celem konferencji była analiza problemów związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej przez sądy powszechne. Rozważane były przyczyny niskiej aktywności sądów polskich w zadawaniu pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W toku konferencji przedstawione zostały wyniki badań praktyki sądowej dotyczące w szczególności kredytu konsumenckiego, sprzedaży konsumenckiej oraz skutków uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Powszechne niedostrzeganie wpływu prawa europejskiego na wskazane instytucje prawa krajowego został uznany za jedną z przyczyn niedostatecznej ochrony praw podmiotów analizowanych postępowań.

W czasie konferencji przedstawionych zostało szereg postulatów zmiany istniejącego stanu: od modyfikacji procesu kształcenia prawników już na etapie studiów oraz prowadzenia szkoleń z prawa europejskiego dla przedstawicieli zawodów prawniczych, aż po szczegółowe postulaty zmian różnych instytucji prawnych.

W trakcie konferencji podkreślono doniosłość prowadzenia badań praktyki sądowej oraz konieczność stałej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy sądami krajowymi a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych