Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości

2014-11-06

- Jesteśmy w przededniu Narodowego Święta Niepodległości. 11 listopada Rzeczpospolita Polska świętować będzie 96. rocznicę odzyskania niepodległości. Święto to sprzyja zadumie nad ceną, którą przyszło nam wielokrotnie płacić za suwerenność – mówił podczas dzisiejszych uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości wiceminister Wojciech Węgrzyn.

Odbyły się one w siedzibie Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” w Warszawie.

W ich trakcie Podsekretarz Stanu zaznaczył, że dzisiejsza Służba Więzienna jest kontynuatorem tradycji przedwojennej Straży Więziennej oraz zajmuje ważne miejsce w tradycji i strukturze państwa. Demokratyczny przełom lat 80. i 90. zaowocował głębokimi przemianami także w polskim więziennictwie.  - Przeprowadzone reformy przyniosły trwały efekt. Przeobrażeniu uległy standardy mentalne i kadrowe, co zaowocowało zmianami w traktowaniu więźniów i w szeroko rozumianej pracy penitencjarnej – dodał wiceminister Wojciech Węgrzyn.

Dzisiejsze uroczystości są połączone z wręczeniem funkcjonariuszom i pracownikom Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie odznak resortowych i aktów nadania wyższych stopni służbowych.

- Wręczone dzisiaj odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia są najlepszym dowodem na dostrzegane zaangażowanie i trud podejmowany w codziennej służbie – zakończył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych