Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

E-protokół

E-protokół w sprawach o wykroczenia

2014-11-07

Już w najbliższą niedzielę (9 listopada 2014 r.) wchodzą w życie zmiany w procedurze wykroczeniowej. Celem nowelizacji jest wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia protokołu elektronicznego, czyli rejestracji przebiegu rozprawy w formie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku.

Sprawy o wykroczenia będą utrwalane w systemie cyfrowej rejestracji rozpraw, a w pisemnym protokole znajdą się jedynie informacje podstawowe jak oznaczenie sprawy, sądu, uczestników i trybu postępowania. Dzięki temu sędzia będzie się mógł skupić na prowadzeniu sprawy, a samo postępowanie sądowe zyska walor większej transparentności, ponieważ w protokole zostanie utrwalone wszystko, co dzieje się na sali rozpraw.

Zgodnie z przepisami, sędzia zostaje zwolniony z konieczności sporządzania pisemnych uzasadnień, ogłaszając wyrok, może wygłosić ustne uzasadnienie. Zmiana ta ma odciążyć sędziów, skracając czas postępowania w najdrobniejszych sprawach. Strony postępowania będą mogły otrzymać nagranie na nośniku.

Wdrożenie protokołu elektronicznego, to dla Ministerstwa Sprawiedliwości jeden z ważniejszych projektów. Nagrywanie rozprawy, a przez to całkowita jawność postępowania, ma bardzo istotne znaczenie także z punktu widzenia kształtowania wizerunku sądu i sędziów. Pełna jawność postępowania wzmacnia zaufanie obywateli do sądów, kształtuje ich wizerunek, jako instytucji zaufania publicznego kierującej się zasadą bezstronności i obiektywizmu.

W dniu 15 października 2014 r. zakończono etap uruchomienia systemu cyfrowej rejestracji rozpraw w sprawach o wykroczenia w sądach rejonowych apelacji łódzkiej i krakowskiej, do końca roku 2014 uruchomione zostaną sale rozpraw w sądach rejonowych apelacji gdańskiej a do końca lutego 2015 r. sale rozpraw w sądach rejonowych apelacji warszawskiej i białostockiej.

E-protokół działa już na 1017 salach rozpraw w 86 sądach (11 apelacyjnych, 45 okręgowych i 30 rejonowych). Od początku wdrożenia systemu do dnia dzisiejszego we wszystkich sądach objętych wdrożeniem utrwalono ponad 700 tys. rozpraw. Średnio na miesiąc utrwalanych jest obecnie ok. 40 tys. rozpraw.

W ramach projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych” do dnia 28 lutego 2015 r. planowane jest wyposażenie kolejnych 1206 sal rozpraw.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych