Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

2014-11-07

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk spotkał się 6 listopada 2014 r. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Ireną Lipowicz.

Jednym z istotnych tematów rozmów była kwestia toczących się w resorcie sprawiedliwości prac nad stworzeniem systemu bezpłatnej pomocy prawnej i powszechnej informacji prawnej, o którym mówiła w expose premier Ewa Kopacz. W założeniu, nowy system ma powstać w oparciu o współpracę jednostek samorządu terytorialnego ze środowiskiem prawniczym, wojewodami oraz organizacjami pozarządowymi.  

Podczas spotkania rozmawiano także o konieczności poszukiwania bardziej skutecznych metod wykorzystywania mediacji w rozstrzyganiu sporów. Zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i Minister Sprawiedliwości zgodzili się, że pozytywna zmiana w tym zakresie mogłaby się przyczynić do zmniejszenia obciążenia sądów i przyspieszenia postępowań. A jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę fakt, że rocznie do sądów wpływa ok. 15 mln spraw i liczba ta stale wzrasta.

Kolejnym tematem poruszonym w trakcie rozmowy była kwestia koniecznych zmian w sposobie przyznawania państwowej kompensaty ofiarom niektórych przestępstw, w tym m. in. wprowadzenie administracyjnego trybu postępowania w tym zakresie., co wymaga nowelizacji ustawy.

Poruszono także kwestię osadzonych w więzieniach osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie potrafią ocenić swych czynów. Prof. Irena Lipowicz zaproponowała, aby dokonać przeglądu takich spraw. Minister Grabarczyk zapewnił, że resort sprawiedliwości będzie aktywnie w tym uczestniczył.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych