Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Konferencja podsumowująca dotychczasową realizację i wdrożenie nowego Systemu Dozoru Elektronicznego
Konferencja podsumowująca dotychczasową realizację i wdrożenie nowego Systemu Dozoru Elektronicznego

Konferencja podsumowująca dotychczasową realizację i wdrożenie nowego Systemu Dozoru Elektronicznego

2014-11-13

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj (13 listopada 2014 r.) udział w konferencji podsumowującej 5-letni okres realizacji zadań wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (SDE) przez konsorcjum firm, którego liderem był Comp S.A. (okres realizacji umowy upłynął w dniu 30 września 2014 r.).

Konferencja otwiera jednocześnie 4-letni okres kontynuacji tych obowiązków przez konsorcjum firm, którego liderem jest Impel S.A., wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego na realizację usługi rozwoju SDE.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej wraz z Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia SDE gen. Pawłem Nasiłowskim. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Konsorcjum COMP S.A. i Impel S.A.

Podczas obrad podsumowano i przedstawiono najważniejsze wnioski z pięcioletniej realizacji zadań w dozorze elektronicznym oraz omówiono proces wdrożenia nowego systemu SDE.

Monitoring elektroniczny skazanych w Polsce realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Zgodnie z przepisami ww. ustawy o odbywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego decyduje wyłącznie sąd penitencjarny. O odbywanie kary w SDE mogą ubiegać się skazani prawomocnym wyrokiem od 1 miesiąca do roku pozbawienia wolności.

Wdrożenie kary pozbawienia wolności, odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, rozpoczęto 1 września 2009 roku. Początkowo SDE wykorzystywany był, jako jeden ze sposobów na obniżenie populacji więziennej. Po reformie prawa karnego, przewidzianej na rok 2015, będzie stanowił jedną z form kary ograniczenia wolności. Polska zajmuje drugie miejsce w Europie (po Anglii i Walii) pod względem liczby osób monitorowanych.

Wedle stanu na dzień 13 listopada 2014 r. karę pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) odbywa 4.429 skazanych. Karę odbyło 33.134 skazanych. Łącznie system objął 37.563 osoby.

Pojemność systemu SDE do końca br. wyniesie 7.500 miejsc, od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie do 10.000, od 1 stycznia 2016 r. – 12.500, a od 1 stycznia 2017 r. docelową pojemność 15.000 miejsc.

W związku z zakończeniem świadczenia usługi SDE przez uprzedni UPD – Comp (z dniem 30.09.2014 r.) i rozpoczęciem usługi przez nowy UPD Impel (z dniem 1.10.2014 r.) od 23.08.2014 r. do 31.08.2014 r. w ramach Testu Gotowości Operacyjnej rozpoczęło się przejmowanie skazanych ze starego do nowego systemu. Łącznie do końca września przejęto 4.517 skazanych. Od dnia 1.10.2014 r. czynności materialno - techniczne wobec wszystkich skazanych wykonuje nowy UPD – Impel.

           

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych