Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

MS

Spotkanie Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach

2014-11-21

Przygotowanie konferencji rzeczników prasowych sądów oraz omówienie ankiety, która pozwoli ustalić najważniejsze problemy dotyczące sprawnej komunikacją sądów z mediami - to najważniejsze tematy kolejnego spotkania Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach. Odbyło się ono 20 listopada 2014 r. w siedzibie resortu sprawiedliwości.

Zespół, powołany przez Ministra Sprawiedliwości i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, pracuje nad przygotowaniem standardów dla sądów powszechnych, pomocnych w komunikacji z mediami.

W spotkaniu uczestniczyli: SSO Waldemar Żurek – Rzecznik Prasowy KRS, Łukasz Bojarski członek Rady, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: Adam Niedzielski – dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji, Kamil Deptuła doradca Ministra Sprawiedliwości, Jakub Michalski – Naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych oraz Anna Twardowska – ekspert.

Celem powołania Zespołu jest poprawa komunikacji sądów z mediami, a co za tym idzie, wizerunku wymiaru sprawiedliwości, który, pomimo coraz większej liczby załatwionych spraw oraz postępującej modernizacji, nie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym.

Przygotowywana przez Zespół propozycja standardów komunikacyjnych dla sądów wymaga identyfikacji najważniejszych problemów, z jakimi borykają się rzecznicy prasowi sądów w codziennej pracy.

W tym celu 4 grudnia 2014 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbędzie się konferencja rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych. Poniżej przedstawiamy program konferencji.Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych