Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

„Dzieci po drugiej stronie muru” – konferencja z udziałem Pełnomocnika ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

2014-11-20

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, Anna Andrzejewska wzięła udział w konferencji, na której przedstawiono wnioski raportu „Dzieci po drugiej stronie muru". Dokument przygotowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Raport powstał w oparciu o monitoring placówek dla nieletnich, który prowadził zespół Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od czerwca 2013 r. do września 2014 r. Objęto nim 24 placówki różnego typu: zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, policyjne izby dziecka.

- Ministerstwo Sprawiedliwości jest otwarte na merytoryczną, ponadresortową dyskusję, chociaż problem matek nieletnich nie dotyczy zakładów poprawczych podległych resortowi sprawiedliwości – powiedziała Pani Pełnomocnik Anna Andrzejewska w trakcie swojego wystąpienia.

Główne wnioski płynące z dokumentu to m.in.: potrzeba nowej, kompleksowej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i doregulowania systemu odpowiedzialności nieletnich.

Raport „Dzieci po drugiej stronie muru" powstał w ramach finansowanego przez Komisję Europejskiego projektu „Dzieci Pozbawione Wolności: Wspólny Dorobek a Potrzeba Reformy" („Children Deprived of Liberty. Between Legacy and Reform").


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych