Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Źródło: www.mg.gov.pl

Uroczystość przekazania Białej Księgi Arbitrażu z udziałem wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna

2014-11-20

Propozycje zmian legislacyjnych i rekomendacje dotyczące upowszechniania arbitrażu w biznesie w Polsce to główne tematy przygotowanej przez Konfederację Lewiatan Białej Księgi Arbitrażu.

Uroczystość przekazania Białej Księgi Arbitrażu odbyła się 20 listopada 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki. Uczestniczyli w niej podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj.

Propozycje zmian w przepisach dotyczą również innych zagadnień, m.in. rozszerzenia jurysdykcji krajowej sądów polskich w sprawach w zakresu sądownictwa polubownego, zdolności arbitrażowej sporów z udziałem konsumentów, zdolności do pełnienia funkcji arbitra, uregulowanie istotnych elementów relacji pomiędzy arbitrem a stronami sporu, czy liberalizacji wymogów formalnych w postępowaniu z wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku arbitrażowego.

Podczas uroczystości wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj podziękował za przygotowanie Białej Księgi Arbitrażu i podzielenie się wnioskami z niej płynącymi. Podkreślił, że propozycje zawarte w dokumencie będą przedmiotem analizy, a następnie dyskusji z praktykami arbitrażu, przedstawicielami nauki oraz przedsiębiorcami.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych