Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

MS

Podsekretarz Stanu na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych (Warszawa, 21-22 listopada 2014 r.)

2014-11-21

- Współdziałanie resortu sprawiedliwości z przedstawicielami zawodów prawniczych ma przede wszystkim na celu doskonalenie rozwiązań prawnych służących obywatelom – powiedział wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, w trakcie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Zjazd odbywa się w dniach 21-22 listopada 2014 r. w Warszawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości podkreślił, że dobra współpraca z samorządem, zarówno radcowskim, jak i adwokackim, jest jednym z priorytetów Ministra Sprawiedliwości. Zaznaczył również, że w atmosferze dialogu i kompromisu będzie można wypracowywać wspólne, kompleksowe rozwiązania prawne służące umacnianiu demokratycznego państwa prawnego. Przykładem takiego współdziałania jest nowelizacja ustawy o radcach prawnych w zakresie postępowań dyscyplinarnych.

W porządku obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych przewidziane jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Kodeksu etyki radcy prawnego i podjęcie uchwały w tym zakresie.

- Ramy do stworzenia nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego powinna stanowić tradycja z jednej, i nowoczesność z drugiej strony, przy zachowaniu równowagi między tymi dwoma wartościami. Mam nadzieję, że dzisiejszy Zjazd będzie okazją do wypracowania korzystnych dla samorządności zawodowej rozwiązań, stanowiących adekwatną do potrzeb odpowiedź na przemiany, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich lat – mówił wiceminister Wojciech Węgrzyn. Jestem przekonany, że będziecie Państwo nadal wykonywać swój zawód w wysoce profesjonalny sposób, w zgodzie z zasadami etyki, w dążeniu do umacniania demokratycznego państwa prawnego – zakończył.

                                                                      

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych