Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Zaprzysiężenie 62 nowych tłumaczy przysięgłych

2014-11-26

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn przyjął ślubowanie od tłumaczy przysięgłych. Uroczystość odbyła się dzisiaj (26 listopada 2014 r.) w siedzibie resortu sprawiedliwości.

Ślubowanie złożyły 62 nowe osoby, specjaliści zarówno z tak popularnych języków jak angielski, rosyjski czy niemiecki, oraz języków w Polsce mniej popularnych, jak wietnamski czy łotewski.

- Pełnicie ważną rolę jako organy pomocnicze wymiaru sprawiedliwości. Posiadacie nie tylko doskonałą znajomość języka obcego, ale także umiejętność interpretacji prawa i poruszania się między systemami prawnymi różnych państw – powiedział podczas uroczystości ślubowania wiceminister Wojciech Węgrzyn.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, specjalizującą się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Obecnie na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje ok. 10 tysięcy tłumaczy z 48 języków. Pomimo wysokiego poziomu trudności, jaki cechuje egzamin na tłumacza przysięgłego, chętnych do wykonywania tego zawodu nieustannie przybywa.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Zaprzysiężenie 62 nowych tłumaczy przysięgłych
Zaprzysiężenie 62 nowych tłumaczy przysięgłych
Zaprzysiężenie 62 nowych tłumaczy przysięgłych
Zaprzysiężenie 62 nowych tłumaczy przysięgłych
Zaprzysiężenie 62 nowych tłumaczy przysięgłych
Zaprzysiężenie 62 nowych tłumaczy przysięgłych
lista aktualności archiwalnych