Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Edukacja prawna

Bezpłatne lekcje prawa - dodatkowa rekrutacja

2014-12-09

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o dodatkowej rekrutacji szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na bezpłatne lekcje prawa organizowane w ramach planowanego przedłużenia projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.

W ramach Projektu zostaną zorganizowane jednorazowo w jednym dniu dwugodzinne warsztaty w szkole gimnazjalnej i czterogodzinne warsztaty w szkole ponadgimnazjalnej. Warsztaty realizowane będą przy wykorzystaniu technik aktywizujących w oparciu o autorski program zatwierdzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów z wykształceniem prawniczym.

Celem Projektu jest zapoznanie młodzieży szkolnej w wieku poniżej 18 lat z wiedzą na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz prawami i obowiązkami ofiar / świadków.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Udział szkoły w Projekcie jest całkowicie bezpłatny i wolny od wszelkich obciążeń pracą administracyjną. Warunkiem przystąpienia szkoły do Projektu jest zgłoszenie chęci udziału poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej oraz zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji.

Formularz Zgłoszeniowy prosimy wypełnić i odesłać w terminie nie później niż do 12 grudnia 2014 r. na adres Ministerstwa Sprawiedliwości – Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa lub skan na adres mailowy: domachowska@ms.gov.pl.

Informację dotyczącą udziału w Projekcie można uzyskać pod numerami telefonów: 22 23 90 649, 22 23 90 583.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

lista aktualności archiwalnych