Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

MS

Rezolucje Komitetu Ministrów Rady Europy

2014-12-03

2 grudnia 2014 r. Komitet Ministrów Rady Europy wydał rezolucję końcową zamykającą nadzór nad wykonywaniem 173 wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, dotyczących problemu nadużywania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania (tzw. grupa Trzaska). 

W tym samym dniu wydano kolejną rezolucję dotyczącą 40 decyzji zatwierdzających ugody zawarte przez polski rząd ze skarżącymi w innych sprawach, dotyczących różnych naruszeń Konwencji. Oznacza to, że łączna ilość orzeczeń wydanych w polskich sprawach, które zostały uznane za wykonane w tym roku wynosi 352. Jest to największa liczba wykonanych przez Polskę orzeczeń Trybunału od czasu uznania jego jurysdykcji w naszym kraju. Zamknięcie nadzoru nad wykonaniem grupy Trzaska oznacza, że Komitet Ministrów uznał, że Polska poradziła sobie z problemem systemowym dotyczącym naruszeń art. 5 ust. 3 Konwencji. Orzeczenia te jeszcze do wczoraj stanowiły drugą, co do liczebności grupę spraw oczekujących na wykonanie.

Wczorajsza decyzja Komitetu Ministrów świadczy o tym, że działania podejmowane od kilku lat przez polski rząd, nakierowane zarówno na zmiany legislacyjne, jak też na zmianę praktyki stosowania odpowiednich regulacji krajowych przez sądy i prokuratury doprowadziły do tak istotnego spadku wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jak i przypadków stosowania tego środka. Komitet uznał, że w Polsce nie ma już problemu systemowego dotyczącego tego typu naruszeń.

Komitet Ministrów nadzoruje wykonanie jeszcze 514 spraw polskich, z których najliczniejszą grupę stanowią nadal orzeczenia dotyczące przewlekłości postępowań karnych, cywilnych oraz administracyjnych.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych