Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

XI Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet

2014-12-04

W ramach obchodów międzynarodowej Kampanii 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć, 3 grudnia 2014 r. w siedzibie Sądu Najwyższego odbyły się obrady XI Trybunału do Spraw Przemocy wobec Kobiet. Wzięła w nich udział m.in. Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska.

Organizatorem Trybunału jest Centrum Praw Kobiet. W obradach uczestniczyli przedstawiciele prokuratury, sądu, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli. Patronat nad Trybunałem objęła Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, prof. Małgorzata Fuszara.

Tegoroczny Trybunał poświęcony był najbardziej drastycznym przejawom przemocy w rodzinie. Rozmawiano na tematy związane z zabójstwami kobiet na tle przemocy i tym przypadkom, w których zagrożenie zabójstwem lub ciężkim uszkodzeniem ciała jest wysokie. Efektem debaty mają być propozycje zmian w prawie, które spowodują większą i skuteczniejszą ochronę kobiet. Uczestniczkami Trybunału są członkowie rodzin kobiet, które straciły życie na tle przemocy w rodzinie oraz kobiety, którym z trudem udało się uniknąć śmierci.

Pani Pełnomocnik Anna Andrzejewska uczestniczyła również w podsumowaniu i gali finałowej III edycji ogólnopolskiego konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie”. Spotkanie to odbyło się w Sejmie w dniu 3 grudnia 2014 r.

Celem zorganizowanego już po raz trzeci konkursu jest wsparcie ofiar przemocy domowej, zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec niej oraz przełamywanie stereotypów na temat przemocy w rodzinie – nadal traktowanej w Polsce jako tabu. Osoby, które doświadczyły przemocy ze strony bliskich i poradziły sobie z problemem, zostały zaproszone do przedstawienia swojej historii na piśmie. Nadesłane prace oceniła kapituła konkursu.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych