Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

UniaEuropejska.jpg

Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Bruksela, 4-5 grudnia 2014 r.)

2014-12-05

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r. w Brukseli.

Podczas posiedzenia ministrowie debatowali m.in. na temat projektu rozporządzenia ws. ustanowienia Prokuratury Europejskiej. Debata orientacyjna dotyczyła niezależności decyzyjnej Prokuratury Europejskiej oraz potrzeby zmian w sposobie nominacji Szefa tej instytucji oraz Prokuratorów Europejskich oddelegowanych przez każde państwo członkowskie.

Ponadto, ministrowie uzgodnili brzmienie trzech wniosków legislacyjnych, tj. przyjęto uzgodnienie ws. najbardziej zaawansowanych części projektu rozporządzenia o Eurojust (tzw. częściowe podejście ogólne), a także całościowe uzgodnienie dwóch tekstów (tzw. podejście ogólne), tj.:

  • projektu dyrektywy ws. wzmocnienia pewnych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym,
  • projektu rozporządzenia o ustanowieniu europejskiego postępowania ws. drobnych roszczeń i europejskiego nakazu zapłaty (wprowadza on zmiany mające na celu zwiększenie atrakcyjności europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń i jego otwarcie dla szerszego grona podmiotów, np. za sprawą rozszerzenia zakresu stosowania tego instrumentu na roszczenia o wysokości do 4.000 euro).

Ministrowie osiągnęli również ostatecznie porozumienie, co do projektu rozporządzenia ws. postępowania upadłościowego. Celem tego projektu jest poprawa skuteczności rozwiązań prawnych w zakresie transgranicznych postępowań upadłościowych. Projekt zmierza do poprawy przepisów, które wywoływały wątpliwości w orzecznictwie oraz trudności w praktycznym stosowaniu, a także ma na celu pełniejsze uwzględnienie w rozporządzeniu procedur zmierzających do ratowania przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, zamiast ich likwidowania.

W trakcie obrad prezydencja włoska poinformowała ministrów o stanie prac nad 4 projektami legislacyjnymi, tj. projektem dyrektywy ws. tymczasowej pomocy prawnej, projektem dyrektywy ws. zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych UE, a także projektami rozporządzeń ws. ustrojów majątkowych małżeństw i skutków majątkowych związków partnerskich.

Podczas pobytu w Brukseli Minister Cezary Grabarczyk spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości Republiki Łotwy, Panem Dzintarsem Rasnačsem. Omówił z nim program prac w czasie przyszłej prezydencji łotewskiej w Radzie UE.

Ponadto, Minister Sprawiedliwości Grabarczyk w trakcie rozmowy ze swoim niemieckim odpowiednikiem, Panem Heiko Maasem, wymienił opinie na temat najważniejszych projektów unijnej legislacji. Zaś z Panią Věrą Jourovą, nową Komisarz ds. Sprawiedliwości, Konsumentów i Równości Płci, omówił prace nad negocjowanymi obecnie instrumentami prawa z zakresu współpracy wymiarów sprawiedliwości.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych