Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

IMG_0008.jpg

Narada Ministra Sprawiedliwości z Przewodniczącymi Wydziałów i Sekcji Penitencjarnych Sądów Okręgowych oraz z przedstawicielami Służby Więziennej

2014-12-09

W dniach 8 – 10 grudnia 2014 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem odbywa się Narada Ministra Sprawiedliwości z Przewodniczącymi Wydziałów i Sekcji Penitencjarnych Sądów Okręgowych oraz z przedstawicielami Służby Więziennej.

Ze strony MS w naradzie udział biorą Pan Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu, Wojciech Węgrzyn Podsekretarz Stanu oraz Pan Mirosław Przybylski Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji, a z ramienia Służby Więziennej Pan Gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Pani płk. Luiza Sałapa Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW, a także Pan Gen. Paweł Nasiłowski Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego oraz przedstawiciele Upoważnionego Podmiotu Dozorującego.

Przedmiotem narady jest problematyka właściwości sądów w postępowaniu wykonawczym, wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE (w kontekście działań UPD), problematyka wykonalności postanowień w przedmiocie zwolnienia z jednostki penitencjarnej osoby osadzonej w świetle treści art. 9 § 3 kkw w świetle orzecznictwa sądów oraz ETPCz, a także przedstawiona analiza orzecznictwa sądów cywilnych w zakresie naruszeń praw osadzonych w jednostkach penitencjarnych i odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie wybranych orzeczeń ETPCz, raportu RPO z działalności KMP za 2013 rok.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych