Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

MS

Deregulacja zawodów kolejowych i metra

2014-12-11

Dzisiaj (11 grudnia 2014 r.) wchodzą w życie zawarte w II ustawie deregulacyjnej zmiany w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym dotyczące zawodów kolejowych i metra.

Deregulacją objęte są następujące zawody: zwrotniczy, mostowniczy, dróżnik obchodowy, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra, manewrowy metra, monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra, monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra, prowadzący pociąg metra, prowadzący pomocnicze pojazdy kolejowe metra. Wymagania kwalifikacyjne, sposób egzaminowania oraz zasady oceny zdolności fizycznych i psychicznych dotychczas opisane w ustawie określone zostaną przez pracodawcę.

Do tej pory przyjęte zostały dwie transze deregulacji: uławiająca dostęp do 51 zawodów ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów oraz obejmująca 96 profesji ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Obecnie w Sejmie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, który obejmuje 101 profesji, w tym rzecznika patentowego, maklera giełd towarowych i papierów wartościowych, tłumacza przysięgłego, czy zawody geologiczne i górnicze.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych