Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

MS

Gala Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

2014-12-12

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął dzisiaj udział w odbywającej się w Warszawie, uroczystej Gali Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, wieńczącej Program „Obywatel i Prawo”.

Program „Obywatel i Prawo” jest wspólną inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Instytutu Spraw Publicznych na rzecz poszerzania dostępu obywateli do pomocy prawnej i aktywizacji obywatelskiej.

W uroczystości uczestniczył m.in. prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Ewa Łętowska oraz szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski.

Nadrzędną ideą, która przyświecała twórcom programu było dążenie do przełamywania bezradności społecznej i zmniejszania obszarów marginalizacji przez poszerzanie i ułatwianie obywatelom dostępu do pomocy prawnej oraz pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania z ich praw w sferze publicznej.

Program „Obywatel i Prawo” działa także na rzecz systemowych zmian, związanych z dostępem do pomocy prawnej, obejmujących zarówno pomoc przedsądową, jak i pomoc prawną na etapie sądowym.

Problematyka związana z bezpłatnym poradnictwem prawnym i obywatelskim jest tematem zarówno bardzo istotnym, jak i wyjątkowo aktualnym. Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Dzisiaj (12 grudnia 2014 r.) został on skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Działania te są wynikiem dostrzeżenia potrzebny stworzenia spójnego systemu instytucjonalnego, zapewniającego dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym osobom, które nie mają możliwości uzyskania pomocy prawnej od profesjonalisty. Wpływa to również na poszerzanie wiedzy i świadomości społecznej oraz obywatelskiej.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych