Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Betlejemskie Światło Pokoju w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Betlejemskie Światło Pokoju w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Uroczystości towarzyszyło wspólne kolędowanie.

Betlejemskie Światło Pokoju w Ministerstwie Sprawiedliwości

2014-12-16

"Pokój jest w nas"- to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. W tym roku harcerze roznoszą światło po raz dwudziesty. Odebrali je w niedzielę od słowackich skautów.

Harcerze Związku Harcerstwa Polskiego betlejemski płomień przekazali dzisiaj (16 grudnia 2014 r.) Ministrowi Sprawiedliwości Cezaremu Grabarczykowi. – Chcę Wam podziękować za to Światełko Pokoju. Zawieźcie do domów rodzinnych życzenia radosnych i wesołych Świąt – powiedział Cezary Grabarczyk, przyjmując Światełko z rąk harcerzy.

Uroczystości towarzyszyło wspólne kolędowanie.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących.

Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światała Pokoju.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych