Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Konferencja podsumowująca 5 lat „Programu przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”

2014-12-16

We wtorek (16 grudnia 2014 r.) w ramach zainicjowanego w 2008 r. Programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”, rozegrany został w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie V finał zawodów na ergometrach wioślarskich placówek dla nieletnich.

Po zakończeniu zawodów odbyła się konferencja podsumowująca 5 lat „Programu przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” realizowanego na mocy porozumień Ministerstwa Sportu i Turystyki z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia.

Celem projektu jest:

  • Zmniejszenie poziomu agresji oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży,
  • podniesienie poziomu sprawności fizycznej oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
  • promocja pozytywnych zachowań w sporcie oraz propagowanie idei „Fair play”,
  • budowanie pozytywnych wzorców wychowawczych oraz kształtowanie postaw poszanowania prawa.

Głównym zadaniem programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży" jest zredukowanie poziomu agresji i patologii społecznych, zwłaszcza uzależnień od substancji chemicznych, wśród młodych ludzi poprzez stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej. Program oferuje system rozwiązań umożliwiający dofinansowanie ze środków publicznych oraz Unii Europejskiej przede wszystkim pozalekcyjnych zajęć sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także szkoleń dla nauczycieli.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Konferencja podsumowująca 5 lat „Programu przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”.
Konferencja podsumowująca 5 lat „Programu przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”.
Konferencja podsumowująca 5 lat „Programu przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”.
lista aktualności archiwalnych