Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat skutków ustaw deregulacyjnych

2014-12-18

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, przedstawił wczoraj (17 grudnia 2014 r.) w Sejmie przed Komisją Nadzwyczajną do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NDR) informację o stanie realizacji ustaw deregulujących dostęp do zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego przeglądu zawodów regulowanych oraz wpływu deregulacji na rynek pracy.

Novum w omawianym procesie legislacyjnym, było nałożenie na Ministra Sprawiedliwości przez Komitet Stały Rady Ministrów obowiązku przeprowadzenia postlegislacyjnych badań funkcjonowania uchwalonych przepisów, czyli tzw. ewaluacji ex-post.

- (…) Proces ten ma dużo szerszy kontekst, m.in. z uwagi na wpisywanie się w prowadzony obecnie przez Komisję Europejską przegląd zawodów regulowanych – mówił Wojciech Węgrzyn.

Szczegółowe informacje o badaniu wpływu ustaw deregulacyjnych i o pierwszych zaobserwowanych efektach przedstawił Pan Miłosz Rojek, Sekretarz Zespołu ds. Oceny Skutków Regulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Pan Jan Rutkowski, zaproszony przez Ministra Sprawiedliwości przedstawiciel Banku Światowego. Drugi z gości, Pani Joanna Smolińska z Dyrekcji Generalnej Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej zaprezentowała europejski przegląd zawodów regulowanych prowadzony obecnie w celu usunięcia zbędnych barier i podkreśliła znaczący wkład Ministra Sprawiedliwości, reprezentującego Polskę w tych działaniach.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych