Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

rys. Łukasz Jagielski

Spotkanie Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach

2014-12-19

Bariery komunikacyjne pomiędzy sędziami i dziennikarzami, zalecenia dla mediów relacjonujących pracę sądu oraz analiza ankiet przeprowadzonych wśród rzeczników prasowych sądów – to główne tematy czwartego spotkania Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach. Odbyło się ono 18 grudnia 2014 r. w siedzibie resortu sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa.

Spotkanie było okazją do podsumowania konferencji „Rola rzecznika prasowego sądu w kształtowaniu dobrych relacji z mediami” z 4 grudnia br., organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Krajową Radę Sądownictwa: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6608,konferencja-rola-rzecznika-prasowego-sadu-w.html

Uwagę poświęcono także spotkaniu dla prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych, które planowane jest na marzec 2015 r. Ma ono przybliżyć prezesom kwestie dotyczące komunikacji z mediami.

Zespół, powołany przez Ministra Sprawiedliwości i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w czerwcu br., pracuje nad przygotowaniem standardów dla sądów powszechnych, pomocnych w komunikacji z mediami. Do wytycznych zostaną dołączone także zalecenia dla dziennikarzy.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych