Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Wykonywanie kary pozbawienia wolności

2007-12-20
Poprawienie sytuacji w więziennictwie jest jednym z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości. Wzrastająca rokrocznie liczba osadzonych powoduje, że koniecznym stało się zapewnienie wszystkim skazanym możliwości odbywania zasądzonej kary w warunkach, jakie przewidują przepisy.
Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ćwiąkalski przedstawił, wraz z Wiceministrem Marianem Cichoszem oraz Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej, generałem Jackiem Pomiankiewiczem główne założenia planu poprawy sytuacji w więziennictwie. Resort zamierza m.in. kontynuować program pozyskania 17 tysięcy dodatkowych miejsc w zakładach penitencjarnych do końca 2009 roku; zmienić zasady odbywania kary ograniczenia wolności tak, aby stała się ona realną alternatywą dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności oraz przygotować wprowadzenie systemu dozoru elektronicznego.
Informacja prasowa
Prezentacja (format PDF)
lista aktualności archiwalnych