Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

KOMUNIKAT PRASOWY Marian Cichosz nowym Sekretarzem Stanu, Jacek Czaja nowym Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

2007-11-28
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego, powołał Mariana Cichosza na stanowisko Sekretarza Stanu oraz Jacka Czaję na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Marian Cichosz (ur. 17.06.1954r.) ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Odbył aplikację prokuratorską, zakończoną egzaminem w 1979r., aplikację radcowską (zakończoną egzaminem w 1981r.) i aplikację kontrolerską (dla pracowników NIK, zakończoną egzaminem w 2005r.). Nowo powołany Sekretarz Stanu od 2000 roku był dyrektorem delegatury NIK w Lublinie. Pracował również jako radca prawny w wielu instytucjach. W latach 1977-1981 był także asesorem, a następnie prokuratorem Prokuratury Rejonowej. Marian Cichosz jest również autorem kilku artykułów na temat administracji publicznej, publikowanych w prasie fachowej, współautorem książki „Manowce polskiej prywatyzacji”. Pracując w NIK, opracował także „Program działań na rzecz zwiększenia efektywności Najwyższej Izby Kontroli”, zawierający projekt nowelizacji ustawy o NIK. Przygotowuje pracę doktorską zatytułowaną: „Wpływ leasingu pracowniczego na efektywność i konkurencyjność sprywatyzowanych przedsiębiorstw”.

Jacek Czaja (ur. 23.07.1963r.) ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 2004 r. pełnił obowiązki rzecznika prasowego Sądu i przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Pracował również jako sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie (1993-1999) oraz od 26.02.1999 do 31.12.2003 jako sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekający w sprawach cywilnych w obu instancjach. Nowo powołany Podsekretarz Stanu jest ekspertem Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Prawa w Rzymie (IDLI) oraz USAID Legal and Regulatory Reform Project, uczestniczącym w pracach nad reformą sądownictwa gospodarczego w państwach Europy Środkowowschodniej.

lista aktualności archiwalnych