Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Zbigniew Wrona nowym Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Marek Staszak nowym Prokuratorem Krajowym.

2007-11-22
Informujemy, że w dniu 20.11.2007r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, powołał Zbigniewa Wronę na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zbigniew Wrona (ur. 21 maja 1961r.) ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1994 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił pracę doktorską zatytułowaną „Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym de lege lata i de lege ferenda”. W latach 1985 – 1987 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim, w 1989r. został także wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Nowo powołany podsekretarz stanu od 1998 r. był dyrektorem Departamentu Prawnego w MSWiA. Pracował również jako asystent (1985-1999), a następnie adiunkt (od 1994r.) w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1989 - 1996 był także czynnym radcą prawnym m.in. w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu, Muzeum Etnograficznym w Krakowie i spółdzielniach mieszkaniowych oraz prowadził własną kancelarię radcowską.

Ponadto, informujemy, że w dniu 22.11.2007r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, powołał Marka Staszaka na stanowisko Prokuratora Krajowego i jednocześnie odwołał z tego stanowiska Prokuratora Dariusza Barskiego.

Marek Staszak (ur. 6 kwietnia 1957 r.) ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1980 – 1984 pracował w Prokuraturze Rejonowej w Międzyrzeczu i Poznaniu. Był Prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej (1985-1989). Następnie pracował jako radca prawny oraz adwokat. W latach 1993 – 1997 zasiadał w Trybunale Stanu RP. Marek Staszak był także Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (2001 - 2003). Od 2003 r. jest Prokuratorem Prokuratury Krajowej (Biuro Spraw Konstytucyjnych, następnie Biuro Postępowania Sądowego – Zespół Postępowania Sądowego w Sprawach Karnych).

lista aktualności archiwalnych