Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o możliwości zgłoszenia kandydatów do objęcia funkcji członka Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiego lub Poniżającego...

2007-11-21
Zgodnie z art. 4 ust. 1 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu i lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (Dz. U. nr 46 poz. 238 z 1995 r.) członkowie Komitetu wybierani są spośród osób o wysokich kwalifikacjach moralnych, znanych ze swej kompetencji w dziedzinie praw człowieka lub posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych Konwencją.

Ostatecznego wyboru członka dokonuje Komitet Ministrów Rady Europy. Kadencja członka komitetu trwa cztery lata.

Kandydatury osób spełniających powyższe kryteria oraz posiadające biegłą znajomość języka angielskiego lub francuskiego powinny, wraz z ich szczegółowym curriculum vitae, zostać zgłoszone do Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie do dnia 27 listopada 2007 roku.

Szczegółowych informacji Ministerstwo Sprawiedliwości udziela pod nr telefonicznym 22 2390 558.CV - wersja w języku angielskim
CV - wersja w języku francuskim
lista aktualności archiwalnych