Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

PREZENTACJA PROJEKTU ROZSZERZONEJ KONFISKATY MAJĄTKÓW PRZESTĘPCÓW Konfiskata majątków przestępców konieczna dla skutecznej walki z przestępczością zorganizowaną

2007-10-18
Dnia 18 października 2007 roku w Belwederze odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tematem spotkania była „Rozszerzona konfiskata jako nowoczesny środek walki z przestępczością zorganizowaną”.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Wiceminister Andrzej Kryże, Doradca Ministra Sprawiedliwości Jacek Czabański, Prokurator Krajowej Dyrekcji Antymafijnej Republiki Włoskiej Dr Roberto Alfonso, Prokurator Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej Krzysztof Karsznicki.

- Majątek, który posiadają sprawcy przestępstw powinien być objęty domniemaniem, że nie pochodzi z legalnej działalności - mówił Minister Zbigniew Ziobro.

- Ciężar dowodu będzie zatem spoczywał na sprawcach tych przestępstw – dodał Minister Kryże - Pozbawienie sprawców owoców ich przestępstw jest warunkiem sine qua non walki z przestępczością.

Nowelizacja kodeksu karnego i niektórych innych ustaw w tej materii, zaprezentowana na dzisiejszej konferencji,polega na wprowadzeniu nowego środka karnego, jakim jest konfiskata majątków w odniesieniu do sprawców skazanych za przestępstwo o charakterze terrorystycznym albo przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica nie jest niższa niż 5 lat oraz popełnione w zorganizowanej grupie lub związku.

lista aktualności archiwalnych