Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

KOMUNIKAT PRASOWY

2007-10-16
W związku z dzisiejszymi doniesieniami, dotyczącymi wypadku z udziałem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, informujemy, iż w gronie lekarzy opatrujących Ministra w trakcie badań w warszawskim szpitalu przy ul. Szaserów, nie było prof. Jana Podgórskiego. Tym samym informacje podawane przez samego prof. Podgórskiego uznać należy za nieprawdziwe. Lekarzami, którzy opatrywali Ministra byli doc. Koziarski i doc. Płomiński. Prof. Podgórski zjawił się w gabinecie, w którym opatrywany był Minister Sprawiedliwości, jedynie w celach kurtuazyjnych, by przywitać się.

Nieprawdziwe są także przekazywane przez prof. Podgórskiego informacje, mówiące o tym, iż otrzymał on z Kancelarii Prezydenta oraz Ministerstwa Obrony Narodowej prośbę, by uczestniczyć w opatrywaniu Ministra. Zarówno Kancelaria Prezydenta, jak i MON zaprzeczyły, jakoby z powyższą prośbą do prof. Podgórskiego zwracały się.

Ponadto informujemy, iż w wyniku wypadku, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro odniósł obrażenia w postaci złamania trzonu i kości śródręcza prawego. Personel szpitala przy ul. Szaserów sugerował, by Minister pozostał na 24-godzinnej obserwacji. Jednakże Minister Zbigniew Ziobro opuścił szpital na własną prośbę.

lista aktualności archiwalnych