Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Ruszył II etap kampanii społecznej "Dziecko – świadek szczególnej troski"

2007-10-10
„Wysoki Sądzie – mam prawo się nie bać”
- Niezmiernie istotne jest, by dziecko, które dostanie się w niezrozumiałe dla niego tryby wymiaru sprawiedliwości, czuło się bezpiecznie i było w należyty sposób traktowane – powiedziała Wiceminister Sprawiedliwości Beata Kempa podczas konferencji prasowej. - Na naszych oczach następuje wyraźna zmiana w świadomości społecznej. Dostrzegamy, jak wiele kroków można jeszcze podjąć, by przesłuchanie nie było dla pokrzywdzonego dziecka kolejnym traumatycznym zdarzeniem. Przyjęta zasada jednorazowego przesłuchania dziecka, sukcesywne otwieranie przyjaznych pokoi przesłuchań, przystąpienie Ministerstwa Sprawiedliwości do Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchania Dzieci czy wydanie wytycznych dla sędziów i prokuratorów w sprawie certyfikowania pokoi przesłuchań to tylko kilka z realizowanych właśnie działań – poinformowała Wiceminister Beata Kempa.

W konferencji wzięli udział Wiceministrowie Sprawiedliwości Beata Kempa i Andrzej Duda, Anna Maria Wesołowska – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Monika Sajkowska – dyrektor Fundacji „Dzieci Niczyje”.

Konferencja została zorganizowana w związku z rozpoczynającym się właśnie drugim etapem kampanii społecznej „Dziecko – świadek szczególnej troski”, w którą włączyło się Ministerstwo Sprawiedliwości. Etap ten będzie realizowany pod hasłem „Wysoki sądzie – mam prawo się nie bać” (hasło wywoławcze poprzedniego etapu brzmiało: „Wysoki sądzie – boję się”). Najważniejsze założenia kampanii to ochrona praw dzieci – ofiar przestępstw uczestniczących w procedurach karnych oraz doskonalenie przesłuchiwania najmłodszych.

– Kampania wyraża zupełnie nowe podejście, które jest ukierunkowane na ochronę praw osoby pokrzywdzonej, a nie, jak do tej pory, ochronę praw przestępcy. O tym, że dotychczas – w myśl fałszywie pojętego humanizmu – gdzieś po drodze rozmywało się myślenie przede wszystkim w kategoriach ochrony praw ofiary, mówiono nawet na konferencjach Rady Europy – powiedział Wiceminister Andrzej Duda. – Wyjątkowa troska o to, by prawa ofiar i świadków przestępstwa były przestrzegane, odzwierciedla, w szerszym kontekście, założenia realizowanej właśnie w Polsce reformy wymiaru sprawiedliwości, jak również zmiany zachodzące w całej Europie – zapewnił Wiceminister Andrzej Duda.

- Przez wiele lat dzieci były przesłuchiwane jak osoby dorosłe. Z doświadczenia znam przypadki, kiedy kilkuletnie dziecko było przesłuchiwane nawet 11 razy! – powiedziała sędzia Anna Maria Wesołowska. – Najbardziej utkwiły mi w pamięci słowa małej dziewczynki, która po szóstym przesłuchaniu powiedziała: ‘Wysoki sądzie, mój ojciec wcale mnie nie gwałcił, dajcie mi już tylko święty spokój’ – mówiła wzburzona sędzia Anna Maria Wesołowska.

Monika Sajkowska z Fundacji „Dzieci Niczyje” wyszczególniła priorytetowe działania w ramach kampanii. Podkreśliła, że najważniejsze akcenty zostaną położone na popularyzację standardów przyjaznych pokoi przesłuchań zlokalizowanych w innych miejscach niż sądy i prokuratury (obecnie funkcjonuje ich już 190, jednak potrzeby są o wiele większe), zorganizowanie Banku Wyposażenia Pokoi Przesłuchań Dziecka, szkolenia dla placówek samorządowych i NGO’s, jak również szereg działań adresowanych z jednej strony do profesjonalistów: sędziów i prokuratorów, z drugiej: do dzieci i opiekunów. Minister Beata Kempa podkreśliła natomiast, że jednym z takich niezwykle istotnych działań, realizowanych w ramach nowo uruchomionego pilotażowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw jest powołanie zupełnie nowej funkcji: opiekuna ofiary, na którego pomoc będzie mogło liczyć każde pokrzywdzone dziecko.
lista aktualności archiwalnych